Điện Máy Minh - Làm việc từ 7h00 đến 22h00 từ Thứ 2 - Chủ Nhật
 Hotline: 0397575917
Trang chủ  Sản phẩm  Máy lạnh cũ

Máy lạnh cũ Toshiba 1HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

3500000.00

Máy lạnh cũ Toshiba 1.5 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

4000000.00

Máy lạnh cũ Toshiba 2 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

4500000.00

Máy lạnh cũ Toshiba 2.5 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

5000000.00

Máy lạnh cũ Panasonic 1HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

3500000.00

Máy lạnh cũ Panasonic 1.5 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

4000000.00

Máy lạnh cũ Panasonic 2 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

4500000.00

Máy lạnh cũ Panasonic 2.5 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

5000000.00

Máy lạnh cũ Daikin 1 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

3500000.00

Máy lạnh cũ Daikin 1.5 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

4000000.00

Máy lạnh cũ Daikin 2 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

4500000.00

Máy lạnh cũ Daikin 2.5 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

5000000.00

Máy lạnh cũ Sharp 1 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

3500000.00

Máy lạnh cũ Sharp 1.5 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

4000000.00

Máy lạnh cũ Sharp 2 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

4500000.00

Máy lạnh cũ Sharp 2.5 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

5000000.00

Máy lạnh Daikin Cũ 2020

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

6000000.00

Máy lạnh Cũ Daikin Giá Rẻ

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

6000000.00

Máy lạnh cũ Funiki 2HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

5500000.00